#madeinostroda

Wszystko to, co w Ostródzie jest najlepsze!

Foto: Dawid Szczygielski

Made In Ostróda

Powstanie naszej organizacji jest następstwem współpracy skupiającej grupę Ostródzian wokół idei “Made in Ostróda”. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta, budować jego pozytywny wizerunek. Ostróda, to wiele ciekawych inicjatyw, począwszy od kulturalnych i spotowych po przedsięwzięcia biznesowe, które należy promować i upowszechniać. Jeszcze jako grupa nieformalna z powodzeniem zrealizowaliśmy na kanwie współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie, wydarzenie kulturalno-muzyczne (koncert) pod nazwą #madeinostroda. Odbyło się ono w ostródzkim zamku we wrześniu 2016 roku. Podczas tej imprezy został zaprezentowany pochodzący z Ostródy zespół Parabola. Gościem specjalnym wieczoru był zespół Lao Che.

Zrobimy WSPÓLNIE coś dobrego?

Partnerzy, Przyjaciele i Sponsorzy

Zapraszamy do współpracy!

Działania stowarzyszenia Made In Ostróda: koncerty, wystawy, wydawnictwa płytowe, projekcje filmowe, spotkania z artystami oraz szereg innych wydarzeń, podczas których promowane będą zarówno kultura i sztuka, firmy, jak i imprezy oraz osoby związane z naszym miastem.
Przyjaciele MiO

Amore MiO

Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszego miasta i budować jego pozytywny wizerunek.
#MadeInOstroda jest OK!

Aktualności

18 październik 2017
21 wrzesień 2017

Przyjaciele

Search